Logo_Amstelveen

Amstelveen

Geschiedenis:

De geschiedenis gaat terug tot 1105 toen de Bisschop van Utrecht een schout aanstelde voor Aeme-stelle (de moeraslanden aan de rivier de Amstel), deze werd later opgevolgd door de meer bekende Egbert van Aemstel. Het kasteel van de Aemstels lag aan de rivier en toen er een kerk werd gebouwd onstond daar een dorpskern, het huidige Ouderkerk. De belangrijkste broodwinning was turfwinning als brandstof. Ten westen van Ouderkerk onstond, in het begin van de dertiende eeuw, een veenwerkers gehucht. En toen daar ook een kerk werd gesticht ontstond daar het begin van Amstelveen. Omstreeks die tijd werd de streek Aemstelle verdeeld in twee bestuurlijke gebieden, Ouder Amstel ten oosten van de Amstel en Nieuwer Amstel ten westen van de Amstel. In het noorden van Nieuwer Amstel ontwikkelde zich destijds een vissers gehucht Amsteldam dat door zijn ligging aan de Zuiderzee snel steeds belangrijker werd. Amsteldam kreeg in 1300 stadrechten en heeft in 1342 een groot gedeelte van Nieuwer Amstel geannexeerd. Door de vraag naar brandstof (turf) voor deze stad die later Amsterdam genoemd werd was Nieuwer Amstel verzekerd van een goede bron van inkomsten.

Door het afgraven van de vier meter dikke veenlaag onstond een geheel ander landschap. Het water van de Amstel stroomde het land binnen en er ontstonden grote waterplassen met daartussen zgn. loopvelden en bovenlanden waar geen veen was afgegraven. In de 18e eeuw werden deze meren drooggemalen en ontstond het huidige landschap van lager gelegen polders met vaarten en rechte polderwegen.

katzenbrug dated 1910 In de 17e en 18e eeuw groeide Nieuwer Amstel uit tot een landelijk dorpje wat door zijn rust veel rijke Amsterdammers aantrok. Een groot nadeel van de grote stad Amsterdam was het krijgsgewoel wat zich hier rondom afspeelde en waar Nieuwer Amstel niet aan ontkwam. Maar de grootste ramp was een brand in 1792 die bijna het gehele dorp verwoeste. Al vrij snel werd Nieuwer Amstel weer opgebouwd maar pas in 1892 werd een nieuw raadhuis gebouwd aan de Amstel. Helaas 4 jaar later annexeerde Amsterdam weer een stuk van Nieuwer Amstel inclusief het nieuwe raadhuis en liep de bevolking in een klap terug van 35.000 tot 5500 inwoners.

dorpstraat dated 1910 In het begin van de 20e eeuw verliep de ontwikkeling zeer traag, de turfinkomsten liepen terug en het dorp sliep in. Totdat in 1917 de Haarlemmermeerpolder werd drooggemalen en er een militair vliegveld werd aangelegd, Schiphol, dat drie jaar later een burgerluchthaven werd. De ontwikkeling van Schiphol trok veel mensen, waarvan velen zich vestigden in Amstelveen. Ook het hoofdkantoor van de KLM vond er een plaats. Amstelveen werd de snelst groeiende gemeente van Nederland en is nu uitgegroeid tot ongeveer 80000 inwoners. Pas in 1964 werd de naam Amstelveen officieel ingevoerd en verdween de naam Nieuwer Amstel. Er zijn nogal wat mensen geboren in een gemeente die niet meer bestaat.

Ondanks dat het onder de rook van Amsterdam ligt en behoort tot agglomeratie gebied Amsterdam heeft Amstelveen steeds een eigen beleid gevoerd wat tot uitdrukking komt in fraaie ietwat landelijke woonwijken met veel waterpartijen, groen voorziening en heemparken waaronder heel beroemde zoals het dr. J.P.Thijssepark en de grote en kleine Poel, nog echte veenmeren. Door besparingen is de groen voorziening de laatste tijd veel teveel gedegradeerd tot goedkope grasvelden. Er is een sneltram verbinding gekomen met Amsterdam (je kan er nog steeds niet op vertrouwen!) en achteraf ook nog een hek langs de hele trambaan voor de veiligheid. Ondanks dat hek rijdt de sneltram nog steeds stapvoets door Buitenveldert? Op dit moment werkt Amstelveen aan de realisering van een nieuw stadshart annex winkelcentrum. Of dit gaat voldoen aan de behoeften is nog een vraagteken vooral omdat de intentie een luxe winkelcentrum is. Ik geloof niet dat Amstelveen en omstreken hierop zit te wachten. Omdat het aantal bezoekers tegen viel is het parkeergeld op Maandag tot Zaterdag al verlaagd. Als het grote plein nog wat wordt aangekleed met wat bloembakken en bomen toont het ook wat aantrekkelijker als er geen markt is en moet er nog wat aan de diversiteit van de winkels veranderen, een Bijenkorf, V&D, C&A, Hema en verder aleen maar heel veel kleding boetiekjes is niet echt een trekpleister. Veel van deze winkels zijn i.v.m te weinig inkomsten alweer verdwenen en vervangen door andere echter soortgelijke winkels. Een succes is de Vrijdagmarkt die nu op het nieuwe plein wordt gehouden, hoewel er weer broodnijd is ontstaan met de horeca gelegenheden die liever allerlei evenementen op het plein willen organiseren. Fietsenrekken zijn na lang wachten inmiddels geplaatst.
Eindelijk is Amstelveen ook te vinden op Internet www.amstelveen.nl hopelijk wordt de site wat meer interactive met on line dienstverlening.

back to top

© , 05-12-00 10:57:18, PdB. All rights reserved